Nowe komunikaty.

XII Konferencja Naukowa
“Membrany i Procesy Membranowe
w Ochronie Środowiska”
MEMPEP 2018
13 - 16 czerwca 2018 r.
Zakopane


ORGANIZATORZY

Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Polska Akademia Nauk
Polskie Towarzystwo Membranowe

PATRONAT HONOROWY

J.M. REKTOR Politechniki Śląskiej
Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
Europejscie Towarzystwo membranowe

PATRONAT PRASOWY

Miesięcznik INSTAL
Miesięcznik RYNEK INSTALACYJNY
Wydawnictwo Abrys Sp z o.o.
Wydawnictwo Seidel-Przywecki

SPONSORZYStrona Nanos

XII Konferencja Naukowa
“Membrany i Procesy Membranowe
w Ochronie Środowiska”
MEMPEP 2018
13 - 16 czerwca 2018 r.
Zakopane


ORGANIZATORZY

Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Polska Akademia Nauk
Polskie Towarzystwo Membranowe

PATRONAT HONOROWY

J.M. REKTOR Politechniki Śląskiej
Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
Europejscie Towarzystwo membranowe

PATRONAT PRASOWY

Miesięcznik INSTAL
Miesięcznik RYNEK INSTALACYJNY
Wydawnictwo Abrys Sp z o.o.
Wydawnictwo Seidel-Przywecki

O KONFERENCJI

Tematyka konferencji
Techniki membranowe znajdują coraz szersze zastosowanie w ochronie środowiska. Przegląd i koordynacja krajowych badań w tym zakresie wydają się celowe i uzasadnione. Pożądana jest również współpraca ludzi przemysłu, którzy wraz z naukowcami wdrażają techniki membranowe w praktyce przemysłowej. Dowiodły tego, organizowane od 1995 roku cykliczne konferencje dotyczące tej tematyki.

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu osiągnięć w zakresie wykorzystania procesów membranowych w ochronie środowiska i innych dziedzinach techniki.

Przedmiotem obrad będą następujące zagadnienia:
- wytwarzanie i charakteryzowanie membran pod kątem zastosowań w ochronie środowiska,
- modelowanie procesów membranowych i inne zagadnienia inżynieryjne,
- odsalanie wód i ścieków z wykorzystaniem technik membranowych,
- membrany w technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wód,
- membranowe procesy hybrydowe,
- perwaporacja, destylacja membranowa, separacja gazów,
- ogniwa paliwowe,
- reaktory membranowe,
- wykorzystanie membran w biotechnologii,
- membrany w monitoringu środowiska,
- membranowe usuwanie mikrozanieczyszczeń ze środowiska.

Komitet Naukowy

Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Michał Bodzek

Prof. Miriam Balaban
Prof. dr hab. inż. Jolanta Bohdziewicz
Prof. Bart Van der Bruggen
Prof. dr hab. inż. Marek Bryjak
Prof. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski
Dr hab. inż. Piotr Dydo
Prof. Maria Elektorowicz
Prof. dr hab. inż. Marek Gryta
Prof. Peter Huck
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz
Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kołtuniewicz
Prof. dr hab. inż. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz
Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny
Dr hab. inż. Irena Korus
Prof. dr hab. Stanisław Koter
Dr hab. Cezary Kozłowski
Dr hab. Wojciech Kujawski
Prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska-Nowak
Prof. dr hab. inż. Andrzej Noworyta
Prof. Jan Oleszkiewicz
Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski
Prof. dr hab. inż. Wojciech Piątkiewicz
Prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska
Dr hab. inż. Mariola Rajca
Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska
Prof. dr hab. inż. Marek Sozański
Prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska
Dr hab. inż. Barbara Tomaszewska
Prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska
Prof. hab. inż. Anna Trusek-Hołownia
Prof. dr hab. inż. Marian Turek
Dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła
Prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki
Dr hab. inż. Jacek Wiśniewski
Dr hab. inż. Aleksandra Wolińska-Grabczyk


Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny

Dr hab. inż. Irena Korus
Dr inż. Anna Kwiecińska
Dr hab. inż. Mariola Rajca

KALENDARIUM

Kalendarium konferencji:
1.08.2017otwarcie rejestracji online
28.02.2018przesłanie streszczeń (termin nadsyłania streszczeń przedłużono do dnia 31 marca 2018 r. )
28.02.2018nadsyłanie pełnych tekstów prac (termin nadsyłania pełnych tekstów prac przedłużono do dnia 31 marca 2018 r.)
30.04.2018wczesna opłata za uczestnictwo w konferencji
13-16.06.2018obrady konferencji

KOMUNIKATY

Informujemy, że w ramach prezentacji firm Clarchem i Porometer będzie istniała możliwość oznaczenia porowatości membran przywiezionych przez uczestników konferencji.

Komunikat 1 do pobrania
Komunikat 2 do pobrania
Konkurs - lista osób
Konkurs
Program

UCZESTNICTWO I REJESTRACJA

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o dokonanie rejestracji online oraz przesłanie streszczeń pracy opracowanych w języku polskim i angielskim (według dostępnego szablonu) do dnia 28 lutego 2018 r. (termin nadsyłania streszczeń przedłużono do dnia 31 marca 2018 r. )

Przewidywane formy prezentacji:
- referat,
- plakat.
Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo zmiany zadeklarowanej przez uczestników formy prezentacji.

Formularz rejestracji online

Logowanie do systemu

Streszczenie szablon do pobrania

Koszty uczestnictwa

Przewidywana opłata za udział w konferencji obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne. W ramach jednej opłaty konferencyjnej możliwa jest publikacja tylko jednej nadesłanej pracy.

Opłata podstawowa wczesna do 30.04.2018 1700 pln (miejsce w pokoju 2 os.)
Opłata podstawowa wczesna do 30.04.2018 1850 pln (miejsce w pokoju 1 os.)
Opłata podstawowa późna po 01.05.2018 1850 pln (miejsce w pokoju 2 os.)
Opłata podstawowa późna po 01.05.2018 2000 pln (miejsce w pokoju 1 os.)


Opłatę należy wnieść na konto Politechniki Śląskiej nr 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056, ING BANK, tytuł przelewu: MEMPEP2018 Imię i Nazwisko.

PUBLIKACJA

Nadesłane streszczenia, po uzyskaniu akceptacji Komitetu Naukowego, zostaną zamieszczone w materiałach Konferencyjnych. Ponadto przewidujemy opublikowanie pełnych tekstów prac w Desalination and Water Treatment (DWT) (IF=1,631, lista A MNiSzW 20 pkt), lub Architecture Civil Engineering Environment Journal (lista B MNiSzW 11 pkt) lub w czasopiśmie PAN Inżynieria i Ochrona Środowiska (lista B MNiSzW 9 pkt., możliwość publikacji w j. polskim lub j. angielskim). Prace powinny być przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla autorów, obowiązującymi w danym czasopiśmie i podanymi na jego stronie internetowej. Termin nadsyłania pełnych tekstów prac upływa dnia 28 lutego 2018r. (termin nadsyłania pełnych tekstów prac przedłużono do dnia 31 marca 2018 r.)
Publikacje w czasopiśmie DWT zostaną obciążone dodatkową opłatą w kwocie 120 euro, płatną bezpośrednio do Redakcji po pozytywnych recenzjach i akceptacji artykułu.

DWT INSTRUCTIONS TO AUTHORS

LOKALIZACJA

Miejsce obrad:
Konferencja odbędzie się w ośrodku „Rewita WDW Kościelisko”, ul. St. Nędzy Kubińca 101, 34-511 Kościelisko, w dniach 13 – 16 czerwca 2018 r. Organizatorzy konferencji zapewniają zakwaterowanie (3 noclegi: 13/14.06.2018, 14/15.06.2018 i 15/16.06.2018) oraz pełne wyżywienie począwszy od kolacji w dniu 13.06.2018, a skończywszy na obiedzie w dniu 16.06.2018.
Sekretariat konferencji rozpocznie rejestrację uczestników w dniu 13.06.2018 o godz. 15.

PROMOCJE I REKLAMA

Organizatorzy oferują możliwość promocji i reklamy Firm podczas Konferencji w formie:Firmy zainteresowane współpracą i sponsoringiem prosimy o kontakt z Organizatorami.

KONTAKT

Adres do korespondencji:
Krystyna Konieczny
Politechnika Śląska
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
ul. Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
tel.: (32) 237-20-20; 237-19-78; 237-22-60; 237-29-81
fax: (32) 237-10-47
e-mail:
krystyna.konieczny@polsl.pl
irena.korus@polsl.pl
mariola.rajca@polsl.pl